Hírek

Elérhetőségek

Településtörténet

A falu neve a 10. századi Kond vezér szálláshelyének emlékét őrzi, Kond nemzetségének totemállat ugyanis a szarvas volt.

A falut először 1236-ban említette oklevél. Kende nyári szállása volt a X. században. Jelentése a Kende szálláshelye. KENDE, azaz Kündü szent főfejedelem a honfoglalás előtt a magyar törzsek élén. Később királyi birtokból adományozták a XIII. században a Csém nemzetségnek.

1236-ban a Hodászok határjárásában említik a település nevét.

1291-ben III. András király megerősítette a Csémeket Szarvaskend birtokában e nemzetségtől ered a szarvaskendi és óvári Sibrik család.

A falu szerkezete sokat nem változott, lakossága a magyar falvakra jellemzően elöregedő, bár a lakóházak száma az utóbbi tíz évben kis mértékben növekedett. Jelenlegi lakosainak száma: 215 fő. A településen óvoda, iskola 2008-ig működött.