Hírek

Elérhetőségek

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a településkép védelmi rendelet

Tisztelt Polgárok! Tisztelt Szarvaskendiek!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2016. júliusában lépett hatályba, melynek célja a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített környezet és táj egységes védelme. A törvénnyel és a törvény végrehajtási rendeleteként a 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelettel az Országgyűlés a településkép védelmével kapcsolatos helyi, települési szintű szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a kormányrendelet értelmében minden településnek el kellett készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv), és erre alapozva ki kellett dolgoznia a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét.

A kézikönyv szemléletformáló szerepet tölt be, feladata a település épített örökségének bemutatása, az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése, az arculati jellegzetességek, helyi sajátosságok feltárása, bemutatása. A bemutató, elemző részeket követően javaslatokat fogalmaz meg a településképhez illeszkedő építészeti, műszaki és kertészeti kialakításra, majd néhány, a településen fellelhető jó példát is bemutat.

A kézikönyv akkor lehet hasznos, ha az abban megfogalmazottakat a helyi közösség széleskörűen megismeri és elfogadja.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat tartalmazza. A helyi értékvédelemről, a településképi követelményekről, a reklámokról, a reklámhordozókra vonatkozóan a településképi bejelentésről, a településképi kötelezésről szóló rendelkezések az új jogszabályi előírásoknak megfelelően épültek be a szövegbe.

Szarvaskend Településképi Arculati Kézikönyvét a képviselő-testület 2018. január 24-i ülésén, míg a településkép védelméről szóló 6/2018. (VIII.17.) önkormányzati rendeletet a a képviselő-testület a 2018. augusztus 14-i ülésén elfogadta.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi rendelet előírásait 2018. augusztus 18-tól alkalmazni kell az engedélyhez nem kötött tevékenységek esetében is!

Az önkormányzat a polgármester útján a településképi követelményekről kérelemre szakmai konzultációt biztosít.

A Kézikönyv legalább évente egyszer felülvizsgálatra kerül, ezért folyamatosan várjuk javaslataikat, észrevételeiket, és a jó példákat, a tájat, az arculatot formáló részleteket bemutató fotóikat, véleményeket a polgarmester@szarvaskend.hu e-mail címre!