Hírek

Elérhetőségek

Közúti kapcsolat létesítés

Közúti kapcsolat létesítés

 

Közúti kapcsolat létesítésre vonatkozóan a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény) rendelkezik. A hétköznapi nyelvben kapunyitásként beszélnek róla, és kevesen tudják, hogy ennek létesítése engedély köteles.

A Törvény 39. § ide vonatkozó pontjai:

(1) Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadása feltételhez kötött. A csatlakozási díj mértékét, illetve a mérték megállapításának elveit a miniszter rendeletben állapítja meg. Törvényszintű szabályozások.

(4) Ha az útcsatlakozást hozzájárulás nélkül vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerint létesítették, és

a) az a vonatkozó közlekedésbiztonsági követelményeknek nem felel meg, vagy

b) a csatlakozási díj nem került megfizetésre, a közlekedési hatóság az útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak elbontására vagy átépítésére kötelezheti.

 (6) Ha a közút kezelője vagy a meglévő közút vagyonkezelője az (1) bekezdésben meghatározott útcsatlakozás létesítéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a kérelmező által szabályszerűen előterjesztett kérelem kézhezvételétől számított 21 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • az érintett ingatlan címe
  • az érintett ingatlan helyrajzi száma
  • a kérelmező neve, címe
  • a kérelmező telefonszáma
  • az eljárás tárgya

A kérelemhez szükséges csatolni egy helyszínrajzot, melyen a tervezett közúti kapcsolat elhelyezése látható.

Felhívjuk figyelmét, hogy:

A törvény 41. § (2) pontja szerint a közút kezelője a közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az (1) bekezdésben megjelölt építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén az építmény engedélyezésére jogosult hatóság vagy a közlekedési hatóság -a közút kezelőjének kérelmére -az építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) a felújításra, korszerűsítésre, megszüntetésre kötelezheti.

Hatáskör és illetékesség:

Az eljárás illetékességi területe Szarvaskend Község közigazgatási területe.

A hatáskört az eljárásban a képviselő-testület gyakorolja.

Ügyintézés díjszabása:

Illetékmentes.

A kérelem folyamata:

Amennyiben a nyomtatvány megfelelően került leadásra, a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai helyszíni bejárást tartva elvégzik a szükséges felmérést és a képviselő-testület elbírálja a kérelmet. A kérelmet benyújtó tulajdonos minden esetben értesítésre kerül.

Alkalmazott jogszabály:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

 

Az önkormányzat elérhetőségei:

 

Ügyfélfogadás helye: 9913 Szarvaskend, Fő u. 66.

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00

Péntek: 8.30-11.00

E-mail cím: jegyzo@szarvaskend.hu

hivatal@molnaszecsod.hu

jegyzo@magyarszecsod.hu

 

Honlap cím: https://szarvaskend.asp.lgov.hu

Telefonszám: +36 94 530-010

 

Szarvaskend Községi Önkormányzat Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: SZKENDONK;

HIVATAL TELJES NEVE: Szarvaskend Községi Önkormányzat;

KRID: 342150144