Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2020. június hónap 10. nap 23 óra 59 perc.

Az értékesítési eljárás során Szarvaskend vonatkozásában az alábbi ingatlanokat kívánják értékesíteni:

Település Fekvés Helyrajzi szám Magyar Állam tulajdoni hányada

Magyar Állam tulajdoni hányadának térmértéke

(ha)

Magyar Állam tulajdoni hányadának aranykorona értéke

(AK)

Földhasználati szerződés lejárata
Szarvaskend Zártkert 1671 2/4 0,1311 3,98  

 

Csatolmány(ok):