Hírek

Elérhetőségek

Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, adatmódosítás

Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, adatmódosítás

 

 

Ügyleírás:

 

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő a szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

Aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységfolytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásnak rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.R.) hatálya alá nem tartozik az ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet jogcímén.

 

Szükséges okiratok

A bejelentéshez mellékelni kell:

a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

b) haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshelyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

 

Az ügyintézés határideje: 8 nap

 

Jogszabályi háttér:

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

Benyújtó személye:

 

Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja.

 

Eljárás díja:

 

Az eljárás 3.000.- Ft értékű illetékköteles, melyet illetékbélyegben a bejelentésen vagy átutalással lehet megfizetni az önkormányzat 72100419-16003473 illetékbeszedési számlájára.

Az elsőfokú közigazgatási hatósági határozat elleni fellebbezés illetéke 10.000.- Ft.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bekezdése szerint: „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.“

 

A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése az adott ügy tekintetében:

Szarvaskend Község Jegyzője

 

Az eljáró szerv illetékességi területe az adott ügy tekintetében:

Szarvaskend község illetékességi területe

 

 

Az önkormányzat elérhetősége:

 

Ügyfélfogadás helye: 9913 Szarvaskend, Fő u. 66.

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00

Péntek: 8.30-11.00

E-mail cím: jegyzo@szarvaskend.hu

 

Honlap cím: https://szarvaskend.asp.lgov.hu

Telefonszám: +36 94 530-010

 

Szarvaskend Községi Önkormányzat Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: SZKENDONK;

HIVATAL TELJES NEVE: Szarvaskend Községi Önkormányzat;

KRID: 342150144